Köpevillkor

Sanolabs köpvillkor och integritet för kunder

Hos Sanolab kan privatpersoner och företag köpa blodprov. Provtagningen och de biomedicinska analyserna görs i samarbete med ett flertal underleverantörer. Några krav för att få tillgång till Sanolabs tester är:

• Att kunden måste vara över 18 år gammal.
• Att kunden måste ha ett fullständigt svenskt personnummer.
• Att kunden måste ha ett telefonnummer.
• Att kunden måste ha en mailadress.

I fallet då en kund inte kan tillhandahålla ovanstående korrekt information, oavsett anledning, kommer denna inte att kunna ha tillgång till Sanolabs tjänster.

Vi på Sanolab lägger en stor vikt vid våra kunders integritet och har en noggrann och strukturerad process för behandlingen av kundens personuppgifter. Vi säkerställer på så sätt att alla kunders personuppgifter är helt skyddade. Sanolabs tjänster innebär att även utvalda laboratorier och IT-leverantörer kommer behandla kundens personuppgifter vilket är nödvändigt för att kunna utföra tjänsten. Alla våra underleverantörer och samarbetspartners som behöver få tillgång till kundens personuppgifter har utfäst sig att behandla personuppgifterna med hög sekretess.

Sanolab förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av E-butiksleverantör eller fel som kan härröras till laboratorium som används för provtagning och analys. Sanolab reserverar sig även för eventuella fel i artikelinformationen.

Sanolabs tjänster ger inte ett svar på vare sig en kund är frisk eller sjuk. Det går heller inte att fastställa att resultaten med 100 % säkerhet är korrekta. Om du som kund upplever dig vara i behov av sjukvård eller av att besöka en vårdcentral skall du uppsöka sjukvård på samma grund som om du ej haft någon information via tester gjorda med Sanolab. Detta innebär alltså att traditionell sjukvård ej kan ersättas med Sanolabs tjänster utan enbart kompletteras.

Sanolab följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Integritet

Sanolabs integritetspolicy hittar du här.

Betalning och avgifter

Sanolab använder Klarnas betalningstjänst Klarna Checkout. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 30 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.

Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår integritetspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Remissens giltighet

Din remiss är giltig i 3 månader dagen efter beställning. Om du inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och remissen upphör att gälla.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka e-post till info@Sanolab.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättas om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta supporten på info@Sanolab.se. Om proverna förolyckats eller på annat sätt blivit oanvändbara så får du ett nytt test i ersättning.