Blodfetter, kolesterol och triglycerider utgör en viktig funktion i kroppen. Vid stigande obalans eller stigande värden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Oftast är ökade värden kopplade till vår livsstil men det finns även ärftliga former av höga kolesterolvärden.

Sköldkörteln producerar hormonerna T3 och T4 som kontrollerar vår ämnesomsättning. Många symptom kan uppstå vid rubbning av dessa hormoner. Vid underfunktion av sköldkörteln har vi ofta låga värden av dessa hormoner och symptomen som kan uppstå i samband med detta kan vara trötthet, viktuppgång, förstoppning samt långsam puls. Vid överfunktion av sköldkörteln har man ofta höga värden av dessa hormoner vilket kan ge upphov till symptom som hjärtklappning, sömnbesvär, överaktivitet, ofrivillig viktnedgång samt ökad aptit. 

Njurarna har en viktig funktion i kroppen och fungerar som kroppens reningsverk genom att filtrera ca 180 liter kroppsvätska dagligen. På detta sätt renar njurarna vårt blod och filtrerar bort restprodukter, bl.a. kreatinin som är ett mätvärde på njurfunktionen. Njuren håller även kroppssalter i balans. 

Levern är kroppens största organ och har flera viktiga uppgifter. Den hjälper till med bl.a. ämnesomsättning, renar blodet, reglerar balansen i vårt blodsocker, producerar hormoner och bekämpar infektioner. 

Vitaminer och mineraler är viktiga ämnen i kroppen med olika funktioner och behöver tillföras via kosten. Vid brist på dessa kan riskerar man att drabbas av olika sjukdomar eller symptom. 

Det finns flera former av diabetes men de två vanligaste är diabetes typ 1 som är en autoimmun sjukdom och utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren. Den andra typen är diabetes typ 2 som man får pga framförallt livsstilsvanor i form av kost och fysisk aktivitet. En del människor är genetiskt predisponerade till denna typ. För denna typ kan det ta flera år innan man kan diagnostisera sjukdomen då höga sockervärden inte alltid ger symtom. Man kan länge ligga på ett gränsvärde. Med dessa prover kan du se om du har förhöjda sockervärden eller om du ligger på gränsen. Symptom vid diabetes kan vara ökad törst och aptit, ökad urinering, trötthet, synrubbning och svårläkta sår. 

Via blodstatus kan man få fram om man lider av blodbrist vilket innebär för lite röda blodkroppar i kroppen. Röda blodkroppar har som ansvar att transportera syre till våra celler. Vid brist kan du känna av symptom som yrsel, trötthet, huvudvärk och nedsatt prestationsförmåga vid träning. 

Blodfetter, kolesterol och triglycerider utgör en viktig funktion i kroppen. Vid stigande obalans eller stigande värden ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Oftast är ökade värden kopplade till vår livsstil men det finns även ärftliga former av höga kolesterolvärden.

Sköldkörteln producerar hormonerna T3 och T4 som kontrollerar vår ämnesomsättning. Många symptom kan uppstå vid rubbning av dessa hormoner. Vid underfunktion av sköldkörteln har vi ofta låga värden av dessa hormoner och symptomen som kan uppstå i samband med detta kan vara trötthet, viktuppgång, förstoppning samt långsam puls. Vid överfunktion av sköldkörteln har man ofta höga värden av dessa hormoner vilket kan ge upphov till symptom som hjärtklappning, sömnbesvär, överaktivitet, ofrivillig viktnedgång samt ökad aptit. 

Njurarna har en viktig funktion i kroppen och fungerar som kroppens reningsverk genom att filtrera ca 180 liter kroppsvätska dagligen. På detta sätt renar njurarna vårt blod och filtrerar bort restprodukter, bl.a. kreatinin som är ett mätvärde på njurfunktionen. Njuren håller även kroppssalter i balans. 

Levern är kroppens största organ och har flera viktiga uppgifter. Den hjälper till med bl.a. ämnesomsättning, renar blodet, reglerar balansen i vårt blodsocker, producerar hormoner och bekämpar infektioner. 

Vitaminer och mineraler är viktiga ämnen i kroppen med olika funktioner och behöver tillföras via kosten. Vid brist på dessa kan riskerar man att drabbas av olika sjukdomar eller symptom. 

Det finns flera former av diabetes men de två vanligaste är diabetes typ 1 som är en autoimmun sjukdom och utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren. Den andra typen är diabetes typ 2 som man får pga framförallt livsstilsvanor i form av kost och fysisk aktivitet. En del människor är genetiskt predisponerade till denna typ. För denna typ kan det ta flera år innan man kan diagnostisera sjukdomen då höga sockervärden inte alltid ger symtom. Man kan länge ligga på ett gränsvärde. Med dessa prover kan du se om du har förhöjda sockervärden eller om du ligger på gränsen. Symptom vid diabetes kan vara ökad törst och aptit, ökad urinering, trötthet, synrubbning och svårläkta sår. 

Via blodstatus kan man få fram om man lider av blodbrist vilket innebär för lite röda blodkroppar i kroppen. Röda blodkroppar har som ansvar att transportera syre till våra celler. Vid brist kan du känna av symptom som yrsel, trötthet, huvudvärk och nedsatt prestationsförmåga vid träning. 

Together We Build Dreams

Ready To See What's Next?

Like Nothing You've Seen. Sign Up Today & Experience Salient

Beställ idag